Các chỉ số chứng khoán của Việt Nam và thế giới hiện nay

Chỉ số thị trường chứng khoán phản ảnh giá trị thực cổ phiếu trên thị trường chứng khoán hiện nay. Được chúng tôi tổng hợp từ các danh mục cổ phiếu bằng phương pháp tính nhất định. Vì vậy các danh mục các danh mục chứng khoáng bao gồm: cổ phiếu có những điểm chung như cùng niêm yết tại một sở giao dịch chứng khoán, cùng ngành hay cùng mức vốn hóa thị trường.

Những chỉ số chứng khoán này một phần do sở giao dịch chứng khoán định ra (cụ thể : Vn – Index), ngoài ra một phần cũng có thể do hãng thông tin (Nikkei 225) hoặc một công ty tài chính nào đó đặt ra (ví dụ Hang Seng Index).

Những chỉ số chứng khoán nổi tiếng trên thế giới

Chỉ số chứng khoán thế giới hiện nay bao gồm:

 • Chỉ số Công nghiệp Dow Jones (Dow Jones Industrial Average, DJIA) của Hoa Kỳ
 • S&P 500 của Hoa Kỳ
 • FTSE 100 của Anh
 • CAC 40 của Pháp
 • DAX của Đức
 • Nikkei 225 của Nhật Bản
 • Hang Seng Index của Hồng Kông

Các chỉ số thị trường chứng khoán của Việt Nam

Chỉ số chứng khoán Việt Nam hiện nay bao gồm:

 • Vietnam Securities Indexes
 • HASTC-Index
 • Vn-Index
 • VIR-Index
 • HNX-Index
 • Upcom-Index
 • VN30
 • HNX30
 • VNX Allshare
 • VNX50

Chỉ số chứng khoán Việt Nam hiện nay

Định nghĩa

Chỉ số chứng khoán Việt Nam được kí hiệu Vn – Index. VN – Index được xây dựng dựa trên những yếu tố trên thị trường và tất cả các cổ phiếu được niên Yết. So cho cùng với chỉ số này, các nhà đầu tư được phân tích tổng quát như sau:

VN-Index được tính theo công thức sau:

VN-Index = å [( P­1i x Q1i ) x 100 ) / P0i x Q0i )]

Trong đó:

 • P1i : Giá hiện hành của cổ phiếu i
 • Q1i: Khối lượng đang lưu hành của cổ phiếu i
 • P0i : Giá của cổ phiếu i thời kỳ gốc
 • Q0i : Khối lượng của cổ phiếu i tại thời kỳ gốc

Các trường hợp điều chỉnh và cách điều chỉnh:
1. Khi trên thị trường xảy ra trường hợp niêm yết mới hay tổ chức niêm yết tiến hành tăng vốn, hệ số chia sẽ được điều chỉnh như sau:

                                                  D1 = D0 x V1 / (V1- AV )

Trong đó:

 • D1: Hệ số chia mới
 • D0: Hệ số chia cũ  ( D0 = å P0i  x Q0i )
 • V1: Tổng giá trị hiện hành của các cổ phiếu niêm yết
 • ( V1 = å  P1i  x Q1i )
 • AV: Giá trị điều chỉnh cổ phiếu

2. Khi huỷ niêm yết hay tổ chức niêm yết tiến hành giảm vốn, hệ số chia mới sẽ được tính như sau:

                                                 D1 = D0 x V1 / ( V1+ AV)

Tin tức chứng khoán liên quan:

Giới thiệu tổng quan về bảng tin chứng khoán trực tuyến

Giới thiệu về chứng khoán vingroup

Đầu tư chứng khoán phái sinh là gì? Bạn hiểu gì về nó

Caferock.vn tổng hợp