Cách ra đề thi THPT quốc gia 2019 như thế nào?

Theo quy định của bộ GD&ĐT khoản 7 điều 1 thông từ 03/2019/TT-BGDĐT và được thay đổi thông tư 04/2018/TT-BGDĐT do bộ trưởng giáo dục và Đào Tạo ban hành và có hiệu lực từ 03/05/2019, có quy định quy trình ra đề thi THPT quốc gia 2019 như sau

1. Soạn thảo đề thi, thẩm định và tinh chỉnh

Theo căn cứ việc ra đề thi,chức nhiệm mỗi tổ ra đề phải soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh, đáp án, hướng dẫn châm thi (2 phần: dự bị và chính thức) cho 1 môn thi. Việc soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm thi phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 15 của Quy chế này.

Ngoại ra những môn thi trước nghiệm cần lưu ý như sau: Ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa được xây dựng theo quy định của Bộ GDĐT là nguồn tham khảo quan trọng để soạn thảo đề thi theo quy trình sau:

  • Mỗi hội đồng ra thi có một thư ký sử dụng một phần mềm thông dụng trộn ngẫu nhiên những câu hỏi trắc nghiệm từ ngân hàng câu hỏi và chuyển sang trưởng môn đề thi thẩm định.
  • Bộ trưởng môn ra đề thi phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ thẩm điịnh từ câu hỏi xem có đúng và có bị lỗi của tưng câu trắc nghiệm.
  • Tổ ra đề thi làm việc chung, lần lượt tinh chỉnh từng câu trắc nghiệm và tổ hợp thành đề thi theo đúng yêu cầu về nội dung đề thi được quy định tại Điều 15 của Quy chế này; sau khi tinh chỉnh lần cuối, Trưởng môn đề thi ký tên vào các đề thi và bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng ra đề thi;
  • Cán bộ Hội đồng ra đề thi thực hiện khâu trộn đề thi thành nhiều phiên bản khác nhau;
  • Tổ ra đề thi rà soát từng phiên bản của đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi và ký tên vào từng phiên bản của đề thi.

Cách ra đề thi THPT 2019

2.  Phản biện đề thi sau khi hoàn thành gia đoạn 1

– Sau khi hoàn thành gia đoạn 1: soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh các bộ phận phản biện có trách nhiệm đọc, đính giá và giải đề theo quy định trong điều 15 của Quy chế này ề xuất phương án chỉnh lý, sửa chữa đề thi nếu thấy cần thiết.

– Ngoài ra mỗi các bộ phản biện đề thi là một căn cứ để Chủ tịch Hội đồng ra đề thi tham khảo trong việc quyết định duyệt đề thi.

Bài viết liên quan đề thi THPT:

Dạng đề thi THPT chuyên khoa học tự nhiên 2018

Mẫu đề thi THPT chuyên khoa học tự nhiên 2017

Tham khảo ôn tập Đề thi thpt 2017 môn văn

Caferock.vn tổng hợp