Cập nhật lãi suất ngân hàng ABBank cho khách hàng cá nhân

Tháng này, lãi suất ngân hàng ABBank cho tiền gửi huy động có mức lãi suất cao nhất là 8,3%/năm dành cho khách hàng cá nhân có số tiền gửi từ 500 tỷ VNĐ với kỳ hạn 13 tháng và lĩnh tiền lãi vào cuối kỳ.

Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình trong tháng 3 này đã có một số điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm theo xu hướng giảm xuống tại một số kỳ hạn, khung lãi suất ở trong khoảng 0,8% đến 8,3%/năm. 

Trong đó, tại các kỳ hạn gửi tiền ngắn dưới 1 tháng, khách hàng được hưởng lãi suất ngân hàng ABBank là 0,8%/năm. Mức lãi suất này vẫn được giữ nguyên so với tháng 2. 

Lãi suất ngân hàng ABBank tại các kỳ hạn từ 1 tháng trở đi đã giảm 0,2 điểm % trong tháng này.

Cụ thể hơn, gửi tiền tiết kiệm ở kỳ hạn 1 tháng – 5 tháng được hưởng lãi suất tiết kiệm là 4,8%/năm. lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng lần lượt là 6,8%/năm và 6,6%/năm. Kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng hưởng chung mức lãi suất 7%/năm. 10 tháng và 11 tháng hưởng mức lãi suất chung 6,6%/năm. Mức lãi suất cho kỳ hạn 12 tháng khá tốt, lên đến 7,6%/năm.

Tại các kỳ hạn dài hơn từ 15 tháng – 60 tháng được áp dụng mức lãi suất ngân hàng ABBank là 7,7%/năm. 

Mức lãi suất cao nhất hiện đang được áp dụng tại ngân hàng ABBank trong tháng này hiện đang là 8,3%/năm. Mức lãi suất ưu đãi này của ngân hàng áp dụng cho các khách hàng cá nhân có số tiền gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng, gửi tiền trong 13 tháng và nhận lãi vào cuối kỳ.

Với các khoản gửi tiết kiệm có số tiền dưới 500 tỷ đồng, khi gửi kỳ hạn 13 tháng được áp dụng lãi suất giống với kỳ hạn 12 tháng. 

Các khoản tiền gửi thanh toán và tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng được áp dụng mức lãi suất tại ngân hàng ABBank là 0,4%/năm.

Bên cạnh sản phẩm gửi tiền tiết kiệm truyền thống, ngân hàng ABBank cũng đang triển khai các sản phẩm huy động tiền gửi với lãi suất cạnh tranh khác như Tiết kiệm Tích luỹ cho tương lai, Tiết kiệm bậc thang,  Tiết kiệm đúng nghĩa – Bảo hiểm trọn đời,…
Nguồn: VietnamBiz