Cập nhật Lãi suất ngân hàng ACB tháng 3/2020 mới nhất

Vào tháng 3/2019, lãi suất ngân hàng ACB cho tiền gửi tiết kiệm có mức cao nhất được áp dụng là 7,8%/năm. Mức lãi suất này được áp dụng cho khách hàng gửi tiền thấp nhất là 5 tỉ VNĐ với kỳ hạn từ 18 tháng trở lên.

Ở trong tháng này, mức lãi suất tiền gửi của ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) vẫn được giữ nguyên không có gì thay đổi so với tháng trước với gói sản phẩm tiền gửi. 

Cụ thể, với tiền gửi có kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần thì lãi suất mà ngân hàng ACB áp dụng là 0,8%/năm cho mọi mức tiền gửi và khu vực gửi tiền. 

Lãi suất ngân hàng ACB có kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến 3 tháng áp dụng mức 5%/năm. Kỳ hạn gửi 6 tháng đến 9 tháng hưởng lãi suất 6,5 – 7%/năm.

Tại kỳ hạn 15 tháng, lãi suất ngân hàng ACB áp dụng là 7,4%. Tại kỳ hạn 18 tháng và trên 18 tháng, lãi suất khách hàng được hưởng lên đến 7,6%/năm.

Tại ngân hàng ACB, mức lãi suất tiền gửi cao nhất cho tiết kiệm thường là 7,8%/năm áp dụng cho khách hàng gửi tiền ít nhất là 5 tỉ trong kỳ hạn từ 18 tháng trở lên.

Bảng lãi suất ngân hàng ACB tháng 3/2020: 

lãi suất ngân hàng ACB

Tại Sài Gòn, lãi suất ngân hàng ACB cho các khoản gửi tiết kiệm có kỳ hạn 1-12 tháng thường thấp hơn 0,1 – 0,2 điểm % so với các khu vực khác trên cả nước. 

Cụ thể với kỳ hạn gửi tiền 13 tháng, với số tiền 10 tỉ đồng gửi ngân hàng sẽ được hưởng mức lãi suất là 7,1% giống nhau. Nhưng với khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng, lãi suất được áp dụng là 7,1%; còn với số tiền trên 30 tỷ đồng thì lãi suất được áp dụng là 7,6%/năm. 

Tại kỳ hạn gửi 15 tháng, ngân hàng ACB áp dụng mức lãi suất là 7,4%/năm. Tại các kỳ hạn 18, 24m 36 tháng, lãi suất được áp dụng ở cùng mức 7,6%/năm. 

Song song với hình thức gửi tiền tiết kiệm thông thường, ngân hàng ACB hiện đang triển khai các sản phẩm gửi tiền tiết khác như: Tiết kiệm Phúc an lộc, tiết kiệm an cư lập nghiệp, tiết kiệm lộc bảo toàn, tiết kiệm thiên thần nhỏ, tiết kiệm trực tuyến.

Nguồn: VietnamBiz