Cập nhật lãi suất ngân hàng Bảo Việt mới nhất trong tháng 3/2020

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt trong tháng 3/2020 cho sản phẩm gửi tiền tiết kiệm ở mức cao nhất là 7,99%/năm áp dụng cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn 13 tháng tại gói tiết kiệm EZ-Saving.

Tháng này, ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm ở một số kỳ hạn so với tháng 2/2020, khung lãi suất giao động ở trong khoảng từ 0,8% đến 7,99%.

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tại các kỳ hạn ngắn như 7 ngày, 14  ngày và 21 ngày được hưởng mức lãi suất khá thấp là 0,8%/năm cho hình thức gửi tiền nhận lãi vào cuối kỳ.

Ở các kỳ hạn dài hơn là 1 tháng và 2 tháng, lãi suất huy động tại ngân hàng Bảo Việt là 4,8%/năm. Ở kỳ hạn 3 tháng, 5 tháng và 5 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất là 5%/năm. Lãi suất ngân hàng Bảo Việt áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng cùng ở mức 6,85%/năm.

Mức lãi suất ngân hàng Bảo Việt áp dụng cho tiền gửi 9 tháng hiện đang ở mức 6,9%/năm, gửi tiền ở kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng cùng được hưởng mức lãi suất là 6,95%/năm.

Lãi suất huy động được áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng là 7,95%/năm; kỳ hạn 15 tháng lãi suất 7,8%/năm.

ở các kỳ hạn dài hơn là 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng được áp dụng chung mức lãi suất huy động thấp hơn, chỉ 7,6%/năm.

Mức lãi suất cao nhất trong tháng này tại ngân hàng Bảo Việt là 7,99%/năm đang được áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng.

Bên cạnh sản phẩm gửi tiền tiết kiệm thường, ngân hàng Bảo Việt cũng đồng thời triển khai sản phẩm tiết kiệm EZ-Saving. Đáng chú ý ngân hàng Bảo Việt áp dụng cho gói EZ-Saving ở các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên có mức lãi suất cao hơn trong khoảng từ 0,2 đến 0,55 điểm % ở một số các kỳ hạn so với hình thức gửi tiền tiết kiệm truyền thống.

Mức lãi suất ngân hàng bảo Việt cao nhất được áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm EZ-Saving là 7,99% khi khách hàng gửi tiền ở kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Lãi suất cho tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng Bảo Việt hiện nay đang ở mức là 0,8%/năm.
Nguồn: VietnamBiz