Cập nhật Lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất trong tháng 3/2020

Trong tháng 3, Lãi suất Ngân hàng Kiên Long được niêm yết ở trong khoảng từ 1% đến 8%/năm. Mức lãi suất tiền gửi cao nhất được áp dụng là 8% khi khách hàng gửi tiền ở các kỳ hạn từ 15 tháng đến 24 tháng và nhận tiền lãi vào cuối kỳ.

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long trong tháng này không có gì thay đổi so với khung lãi suất của tháng 2, giao động ở trong khoảng từ 1% đến 8%/năm dành cho tiền gửi có kỳ hạn và nhận lãi vào cuối kỳ. 

Ở các kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần, lãi suất tiền gửi được áp dụng tại ngân hàng Kiên Long là 0,8%/năm,

Tại kỳ hạn gửi 1 tháng và 2 tháng, mức lãi suất khách hàng được hưởng khi gửi tiết kiệm là 4,8% và 4,9%/năm. Tại kỳ hạn 3 tháng đến 5 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất là 5%/năm. 

Khi khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 6 tháng – 11 tháng, sẽ được ngân hàng KienlongBank áp dụng mức lãi suất là 7%/năm. Lãi suất tiền gửi ở kỳ hạn 13 tháng là 7,6%/năm; 13 tháng và 36 tháng mức lãi suất ngân hàng áp dụng là 7,8%/năm.

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất đang được áp dụng tại ngân hàng Kiên Long trong tháng 3 này là 8%/năm, dành cho tiền gửi ở các kỳ hạn 15, 18 và 24 tháng. 

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng cho tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn là 0,8%/năm. 

Bên cạnh sản phẩm gửi tiền tiết kiệm thông thường, ngân hàng Kiên Long cũng đang triển khai đồng thời hình thức gửi tiền tiết kiệm trực tuyến áp dụng cho các kỳ hạn từ 13 tháng trở xuống. Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng cho hình thức tiết kiệm online cao hơn 0,1 – 0,2 điểm % tại một số kỳ hạn so với hình thức gửi tiền tiết kiệm thông thường. 

Biểu lãi suất ngân hàng Kiên Long tháng 3/2020

78608501_801364720304888_1797976299126390784_n