Cập nhật lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt – Nga mới nhất

Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt – Nga cao nhất trong tháng này của hình thức gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn nhận lãi cuối kỳ là 7,7%/năm khi gửi tiền ở kỳ hạn 12 tháng.

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn nhận lãi cuối kỳ tại ngân hàng Liên doanh Việt – Nga là từ 0,6% – 7,7%/năm, tiếp tục được giữ nguyên không thay đổi so với tháng trước.

Tại các kỳ hạn từ 1-33 tuần, khách hàng cá nhân khi gửi tiền tiết kiệm sẽ được áp dụng mức lãi suất từ 0,6%/năm đến 0,%/năm. 

Khi gửi tiền ở kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, mức lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt – Nga

có sự cao hơn khá rõ. Cụ thể mức lãi suất huy động áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng là 5%/năm

Đáng chú ý, lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt – Nga cho kỳ hạn 6 tháng khá cao, lê đến 7,3%/năm. Trong khi đó ở kỳ hạn dài hơn là 9 tháng chỉ được áp dụng mức lãi suất thấp hơn là 7,2%/năm. 

Mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất cho khách hàng cá nhân đang được áp dụng tại ngân hàng Liên doanh Việt – Nga là 7,7%/năm khi gửi tiền tại kỳ hạn 12 tháng. Với các kỳ hạn dài hơn là 18 tháng, lãi suất là 7,4%/năm và ỏ kỳ hạn 24, 36 tháng được áp dụng chung mức lãi suất là 7,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt – Nga cho đối tượng khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp cho kỳ hạn 1-3 tuần giống với lãi suất cho khách hàng cá nhân là 0,6-0,8%/năm.

Các kỳ hạn 1-3 tháng, lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt – Nga là 5%/năm. 6 tháng và 9 tháng hưởng chung lãi suất 7%/năm. Cùng đó, 2 kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng cũng được áp dụng chung mức lãi suất là 7,4%/năm. 

Lãi suất huy động cao nhất mà ngân hàng Liên doanh Việt – Nga áp dụng với doanh nghiệp là 7,5%/năm tại kỳ hạn 24, 36 tháng. 

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại VRB là 0,5%/năm cho cả 2 đối tượng khách hàng.
Nguồn: vietnambiz.vn