Cập nhật lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 3/2020

Tại ngân hàng Nam A Bank, lãi suất cao nhất trong tháng này là 8,6%/năm khi khách hàng gửi tiền với kỳ hạn 24 tháng, số tiền từ 500 tỷ đồng và nhận tiền lãi vào cuối kỳ.

 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á hiện đã có một số điều chỉnh về lãi suất ngân hàng cho tiền gửi tiết kiệm cho khách hàng ở các kỳ hạn gửi tiền từ 1 tháng đến 36 tháng. 

Trong đó, ở kỳ hạn 3 tháng đến 5 tháng, lãi suất ngân hàng Nam A Bank được áp dụng là 5%/năm. Tại kỳ hạn gửi 7 tháng và 11 tháng cùng nhận lãi suất là 6,9%/năm và kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng được nhận mức lãi suất huy động là 7%/năm. 

Mức lãi suất ngân hàng Nam A Bank hiện đang được áp dụng là 8,6%/năm khi khách hàng gửi tiền từ 500 tỷ trong thời hạn 24 tháng. Với số tiền gửi tiết kiệm <500 tỷ đồng, khách hàng chỉ được hưởng lãi suất 7,6%/năm cho kỳ hạn 23 tháng, nhận lãi vào cuối kỳ. 

Mức lãi suất tiền gửi cho số tiền từ 500 tỷ trở lên kỳ hạn 13 tháng là 8,45%/năm. Số tiền gửi dưới 500 tỷ, kỳ hạn 12 tháng được hưởng lãi suất ngân hàng Nam A Bank là 7,99%/năm, lãi nhận vào cuối kỳ. 

Gửi tiền ở các kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng, mức lãi suất ngân hàng Nam A Bank đang áp dụng trong thời điểm hiện tại là 0,8%/năm. Lãi suất cho tiền gửi không kỳ hạn, tài khoản thanh toán, hoặc khách hàng rút tiền trước kỳ hạn được cùng hưởng mức lãi suất là 0,5%/năm. 

Bảng lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất 

KÌ HẠN LÃI CUỐI KÌ LÃI HÀNG THÁNG LÃI TRẢ TRƯỚC LÃI HÀNG QUÍ LÃI 6 THÁNG/LẦN
KKH 0.50

 

1 tuần 0.80
2 tuần 0.80
3 tuần 0.80
1 tháng 4.90 4.88
2 tháng 4.95 4.94 4.91
3 tháng 5.00 4.98 4.94
4 tháng 5.00 4.97 4.92
5 tháng 5.00 4.96 4.90
6 tháng 6.80 6.71 6.58 6.74
7 tháng 6.90 6.78 6.63
8 tháng 6.95 6.81 6.64
9 tháng 7.00 6.84 6.65 6.88
10 tháng 7.00 6.82 6.61
11 tháng 6.90 6.71 6.49
12 tháng 7.99 7.71 7.40 7.76 7.84
13 tháng(**)

 

8.45

 

 

 

 

14 tháng 7.60 7.30 6.98
15 tháng 7.50 7.19 6.86

 

7.23
16 tháng 7.40 7.08 6.74
17 tháng 7.40 7.06 6.70
18 tháng 7.60 7.22 6.82 7.26 7.33
19 tháng 7.50 7.11 6.70
20 tháng 7.50 7.09 6.67
21 tháng 7.50 7.07 6.63 7.11
22 tháng 7.50 7.05 6.59
23 tháng 7.60 7.12 6.63
24 tháng 8.60 (***) 7.10 6.60 7.14 7.20
25 tháng 7.60 7.08 6.56
26 tháng 7.70 7.14 6.60
27 tháng 7.70 7.12 6.56 7.16
28 tháng 7.70 7.10 6.53
29 tháng 7.70 7.08 6.49
30 tháng 7.80 7.15 6.53 7.19 7.25
31 tháng 7.80 7.13 6.49
32 tháng 7.80 7.11 6.46
33 tháng 7.80 7.09 6.42 7.13  
34 tháng 7.80 7.07 6.39
35 tháng 7.80 7.05 6.35
36 tháng 7.80 7.03 6.32 7.07 7.13

Nguồn: Nam A Bank

Song song với hình thức gửi tiền tiết kiệm truyền thống, ngân hàng Nam A Bank cũng đang triển khai các sản phẩm huy động tiền khác như tiết kiệm hưng thịnh, tiết kiệm yêu thương cho con, tiết kiệm online,  tiết kiệm trả lãi ngay, … 

Hình thức gửi tiền tiết kiệm online tại ngân hàng Nam Á được hưởng mức lãi suất cao nhất là 8,4%/năm tại kỳ hạn 18 tháng và 36 tháng. 

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank tiết kiệm trực tuyến tháng 3/2020

KÌ HẠN (THÁNG) LÃI CUỐI KÌ
01 tuần 0.80
02 tuần 0.80
03 tuần 0.80
Từ 01 đến 05 tháng 4.90
06 tháng 8.00
07 tháng 8.05
08 tháng 8.05
09 tháng 8.05
Từ 10 đến 11 tháng 8.10
12 tháng 8.30
Từ 14 đến 17 tháng 8.35
18 tháng 8.40
24 tháng 8.20
36 tháng 8.40

Nguồn: Nam A Bank
Nguồn: VietnamBiz