Cập nhật lãi suất ngân hàng OceanBank: cao nhất là 7,9%/năm

Lãi suất ngân hàng OceanBank cho sản phẩm tiền gửi tiết kiệm trong tháng 3 cao nhất hiện là 7,9%/năm. Mức lãi suất này được áp dụng cho đối tượng khách hàng là cá nhân gửi tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng, lãi nhận vào cuối kỳ. 

Với các khách hàng cá nhân, lãi suất tiết kiệm cho tiền gửi có kỳ hạn, lãi trả vào cuối kỳ của ngân hàng Thương Mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương (OceanBank) trong tháng này không có gì thay đổi so với tháng trước, vẫn đanh nằm trong khoảng từ 0,8/năm đến 7,9%/năm. 

Các kỳ hạn gửi ngắn dưới 1 tháng khi gửi tiết kiệm tại quầy sẽ được hưởng mức lãi suất ngân hàng OceanBank là 0,8%/năm.

Tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng, mức lãi suất cao hơn rõ rệt, cùng được hưởng lãi suất là 5%/năm. 

Lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn  tháng và tháng lần lượt là 6,8%/năm và 6,3%/năm.

Kỳ hạn 8 và 9 tháng được hưởng chung mức lãi suất là 6,4%/năm, kỳ hạn 10 tháng, 11 tháng là 6,7%/năm và 6,8%/năm, 

Mức lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất dành cho khách hàng cá nhân là 7,8%/ năm khi gửi tiền tiết kiệm tại quầy ở kỳ hạn 12 tháng. Bên cạnh đó, gửi tiền tại kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng được hưởng lãi suất lần lượt là 7,5%/năm và 7,4%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn là 18 tháng và 24 tháng, mức lãi suất thấp hơn so với kỳ hạn 12 tháng, được ngân hàng OceanBank áp dụng là  7,2%/năm, 7,3%/năm. 

Tại kỳ hạn gửi tiền tiết kiệm dài nhất là 36 tháng, mức lãi suất ngân hàng OceanBank cho hình thức gửi tiền tại quầy chỉ là 7,4%/năm.

Song song với sản phẩm gửi tiền tiết kiệm tại quầy giao dịch, ngân hàng OceanBank cũng triển khai hình thức gửi tiền online. Với các kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở đi, lãi suất hình thức gửi online sẽ cao hơn 0,1 điểm % so với lãi suất gửi tiết kiệm niêm yết tại quầy. 

Lãi suất tiền gửi không kì hạn tại ngân hàng OceanBank là 0,5%/năm dành cho cả 2 hình thức gửi tiền tại quầy và gửi tiền trực tuyến. 

Tham khảo lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 3/2020 cho khách hàng cá nhân

 - Ảnh 2.

Nguồn: VietnamBiz