Cập nhật Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBbank) mới nhất trong tháng 3

 

Trong tháng này, Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBbank) đang áp dụng ở mức cao nhất là 8,4%/năm khi khách hàng gửi tiền ở kỳ hạn 12 tháng qua hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến.

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBbank) cho hình thức gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn và nhận lãi vào cuối kỳ ở ngân hàng CBBank ở tháng 3/2020 hiện đang giao động ở mức từ 0,5%/năm đến 8,4%/năm. 

Cụ thể, ở hình thức gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy, lãi suất ngân hàng CBBank nằm ở mức từ 0,5% đến 8%/năm tùy mỗi kỳ hạn.

Tại kỳ hạn gửi ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần đang được áp dụng với mức lãi suất 0,5%/năm. Các kỳ hạn trên 1 tháng nhận được mức lãi suất nhiều hơn hẳn. Cụ thể ở kỳ hạn 1 tháng – 5 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất là 5%/năm. 

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBbank) áp dụng cho kỳ hạn gửi tiết kiệm từ 6 tháng đến 11 tháng là 7,85%/năm. Mức lãi suất cho kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng là 7,9%/năm và 7,95%/năm.

Tại các kỳ hạn dài 15 tháng đến 60 tháng đang được ngân hàng CBBank áp dụng cùng mức lãi suất lãi suất khá cao là 8%/năm.

Tiền gửi không kỳ hạn ở ngân hàng Xây Dựng CBBank hiện đang được áp dụng lãi suất ở mức 0,5%/năm. 

Bên cạnh hình thức gửi tiền tiết kiệm tại quầy, ngân hàng Xây Dựng cũng triển khai đồng thời sản phẩm gửi tiết kiệm trực tuyến.

Trong đó, khi gửi tiền ở kỳ hạn 1 tháng đến 5 tháng, mức lãi suất không đổi so với hình thức gửi tiền tiết kiệm tại quầy là 5%/tháng.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất được áp dụng khi gửi tiền online cao hơn từ 0,3 – 0,4 điểm % so với việc gửi tiền tại quầy, giao động ở mức khá cao từ 8,2%/năm đến 8,4%/năm. 

Mức lãi suất ngân hàng CBBank cao nhất đang được áp dụng là 8,4% khi khách hàng gửi tiền trực tuyến kỳ hạn 12 tháng. 

Biểu lãi suất Ngân hàng Xây dựng (CBBank) theo hình thức gửi tiền gửi tiết kiệm trực tuyến tháng 3/2020.

Nguồn: VietnamBiz