Cập nhật nhanh lãi suất ngân hàng SHB mới nhất trong tháng 3

Lãi suất huy động tiền gửi của ngân hàng SHB trong tháng 3 hiện đang giao động trong khoảng từ 1% đến 7,5%/năm. Mức lãi suất ngân hàng SHB đang áp dụng cao nhất là 7,5%/năm dành cho các khách hàng cá nhân có số tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên và kỳ hạn gửi trên 36 tháng. 

Lãi suất tiết kiệm truyền thống tại khi gửi tiền tại quầy giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội  trong tháng 3 không có gì thay đổi so với tháng trước, giao động trong mức từ 1% đến 7,5%/năm.

Trong đó, lãi suất ngân hàng SHB áp dụng cho các kỳ hạn ngắn 1-3 tuần ở trong khoảng 0,6%/năm – 0,8%/năm. Với các kỳ hạn tiền gửi từ 1 tháng đến 5 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất ở trong khoảng từ 4,6%/năm đến 5%/năm.

Ngân hàng SHB áp dụng mức lãi suất khác nhau dựa trên mức tiền gửi dưới 2 tỷ đồng và từ 2 tỷ đồng ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Cụ thể, với khoản tiền gửi nhỏ hơn 2 tỷ đồng, ở các kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng lãi suất ngân hàng SHB áp dụng ở mức 6,8%/năm; tại kỳ hạn gửi 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng, lãi suất ở mức 6,9%/năm. 

Khách hàng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, lãi suất huy động tại ngân hàng SHB lần lượt  là 7,0%/năm và 7,1 %/năm. Tại các kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng, lãi suất ngân hàng SHB là 7,3%/năm. SHB áp dụng mức lãi suất 7,4%/năm cho các kỳ hạn gửi từ 36 tháng trở lên. 

Lãi suất không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán tại ngân hàng SHB đang được huy động là 0,2%/năm, đã giảm 0,5 điểm % so với các tháng trước đó.

Bảng lãi suất ngân hàng SHB trong tháng 3 dành cho khách hàng cá nhân

 - Ảnh 2.

Với đối tượng khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng SHB áp dụng mức lãi suất trong khoảng 0,8% đến 7,1%/năm. Các mức lãi suất không phân biệt số tiền gửi ngân hàng. 

Bảng lãi suất ngân hàng SHB trong tháng 3/2020 cho khách hàng doanh nghiệp

Nguồn: VietnamBiz