Home Kinh doanh Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá USD hôm nay giao ngay đề cập đến tỷ giá USD hiện hành. Tỷ giá USD kỳ hạn đề cập đến một tỷ giá được báo giá và trao đổi hôm nay nhưng cho giao hàng và thanh toán vào một ngày trong tương lai cụ thể. 1 đô la USD đổi bằng bao nhiêu tiền Việt Nam Tại Việt Nam, nói tỷ giá USD có nghĩa là giá của 1 USD bằng bao nhiêu VND. Ví dụ: Nói tỷ giá USD là 23.000 đồng có nghĩa 1 USD = 23.000 VND. Vào mỗi buổi sáng trang Vietnambiz sẽ cập nhật tỷ giá USD hôm nay, tỷ giá đồng ngoại tệ, tỷ giá trung tâm, thị trường đồng USD ngày hôm nay,..