Chi tiết đề thi thử THPTQG môn Văn THPT Bố Hạ, Bắc Giang 2019 lần 2

Tiếp tục chuối đề thi thử THPT quốc gia năm 2019, Caferock.vn mời các em tham khảo chi tiết đề thi thử THPTQG môn Văn THPT Bố Hạ, tỉnh Bắc Giang 2019 lần 2.

Chi tiết đề thi thử THPTQG môn Văn THPT Bố Hạ, Bắc Giang 2019 lần 2

Đề thi thử THPTQG môn Văn trường THPT Bố Hạ, Bắc Giang 2019 lần 2 có cấu trúc giống với đề thi minh họa của Bộ giáo dục và đào tạo đã công bố. Đề thi gồm 2 phần Đọc hiểu và Làm văn:

Phần I: Đọc hiểu

Từ đoạn trích Khổng Tử tinh hoa của Vũ Đan, thí sinh thực hiện các yêu cầu:

  • Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.
  • Câu 2. Theo tác giả, làm thế nào để việc học giúp chúng ta “dần dần tiến bộ”?
  • Câu 3. Anh (Chị) hiểu như thế nào về câu nói của Khổng Tử: “Học mà chẳng chịu suy nghĩ, thì chẳng được thông minh. Suy nghĩ mà chẳng chịu học, thì lòng dạ chẳng yên ổn”?
  • Câu 4: Thông điệp nào trong văn bản có ý nghĩa nhất đối với anh/chị? Vì sao?
Chi tiết đề thi thử THPTQG môn Văn THPT Bố Hạ, Bắc Giang 2019 lần 2 - Trang 1
Chi tiết đề thi thử THPTQG môn Văn THPT Bố Hạ, Bắc Giang 2019 lần 2 – Trang 1
Chi tiết đề thi thử THPTQG môn Văn THPT Bố Hạ, Bắc Giang 2019 lần 2 - Trang 2
Chi tiết đề thi thử THPTQG môn Văn THPT Bố Hạ, Bắc Giang 2019 lần 2 – Trang 2

Phần II. Làm văn

  • Câu 1: Từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu, thí sinh viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về việc “lựa chọn kiến thức để học”.
  • Câu 2: Cho đoạn văn trích từ  “Ai đã đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường, thí sinh hãy nêu cảm nhận về cái tôi của nhà văn qua đoạn trích đề cho.