Cốt nền xây dựng là gì? Qui định cốt nền xây dựng

299

Caferock thông tin đến bạn đọc những chia sẻ về cốt nền xây dựng, qui định về cốt nền xây dựng như thế nào?

Cốt nền xây dựng là gì? Qui định cốt nền xây dựng

Cốt nền xây dựng là gì? 

Cốt nền xây dựng là quy hoạch được chiều cao nền xây dựng .Trong xây dựng chúng ta nên hiểu và nói cho đúng là cốt nền xây dựng chứ không phải  nói một cách chung chung  đó là cốt san nền vì đây  cũng là hệ thống cốt nền xây dựng nhưng ở mức  là cốt khống chế xây dựng thì không mang ý nghĩa là cốt san nền, mà chỉ là gọi là khống chế cho việc tính toán hệ thống cốt xây dựng ở tất cả   các công trình xây dựng và đồ án quy hoạch chi tiết .Bạn đã hiểu cốt nền xây dựng là gì chưa ?

 • Nhà ở tái định cư là gì? điều kiện để được cấp nhà tái định cư

 • Quy định cốt nền xây dựng để làm gì?

   

  Điều 3, Luật Xây dựng 2014 đã quy định rõ: Cốt xây dựng là cao độ xây dựng tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ được chọn phù hợp với quy hoạch về cao độ nền và thoát nước mưa

  Khoản 2, Điều 37 Luật Quy hoạch đô thị 2009 cũng quy định: Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị bao gồm việc xác định khu vực thuận lợi cho việc xây dựng trong từng khu vực và đô thị; xác định lưu vực thoát nước chính, khu vực cấm và hạn chế xây dựng, cốt xây dựng, mạng lưới thoát nước mặt và công trình đầu mối; giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.

  Còn Điều 23, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị nêu rõ: Xác định khu vực xây dựng thuận lợi, khu vực cấm và hạn chế xây dựng của đô thị; xác định lưu vực thoát nước chính, cao độ nền, cốt xây dựng, mạng lưới thoát nước mặt và công trình đầu mối; giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai cho toàn đô thị.

  Việc lập, thẩm định, phê duyệt cao độ nền và thoát nước mặt tuân thủ các quy định của QH xây dựng, QH đô thị.

  Những chia sẻ về cốt nền xây dựng tới đây là hết, các bạn có thể tham khảo nhiều hơn thông tin tại caferock.vn.


  Bạn đang đọc bài viết Cốt nền xây dựng là gì? Qui định cốt nền xây dựng tại chuyên mục Xem tin bất động sản, trên website Tin Tức tổng hợp 24/7.

 • Nhà ở tái định cư là gì? điều kiện để được cấp nhà tái định cư