Đất đô thị là gì? Nội dung quản lí về đất đô thị

Mời các bạn tham khảo thông tin chi tiết về đất đô thị hôm nay với những thông tin chi tiết về nội dung quản lí đất đô thị như thế nào?

Đất đô thị là gì? Nội dung quản lí về đất đô thị

Đất đô thị là gì?

  • Đất đô thị là Đất nội thành, nội thị, thị trấn, và đất ngoại thành, ngoại thị xã đã có quy hoạch phát triển đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
– Đất đô thị là đất nội thành phố, đất nội thị xã và đất thị trấn.- Đất ngoại thành, ngoại thị đã có quy hoạch và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để phát triển đô thị được quản lý như đất đô thị.

Đất xây dựng đô thị: là đất xây dựng các khu chức năng đô thị (bao gồm cả các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị). Đất dự phòng phát triển, đất nông lâm nghiệp trong đô thị và các loại đất không phục vụ cho hoạt động của các chức năng đô thị không phải là đất xây dựng đô thị.

Nội dung quản lý nhà nước về đất đô thị

Quản lý nhà nước về đất đô thị bao gồm các nội dung chính sau đây:

  • Điều tra, khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính và định giá các loại đất đô thị.
  • Quy hoạch xây dựng đô thị và kế hoạch sử dụng đất đô thị.
  • Giao đất, cho thuê đất, thu hồi và đền bù đất đô thị.
  • Ban hành các chính sách và lập kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng khi sử dụng đất đô thị.
  • Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị.
  • Làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đô thị.
  • Thanh tra, giải quyết các tranh chấp, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về đất đô thị.

Bản tin về đất đô thị tới đây là hết mời các bạn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất tại chuyên mục Bất Động Sản trên caferock.