Đầu tư chứng khoán phái sinh là gì? Bạn hiểu gì về nó

Nhiều người vẫn hay nhắc đến cách đầu tư chứng khoán phái sinh. Vậy bạn đã hiểu được chứng khoán phái sinh là gì chưa? Và cách đầu tư loại chứng khoán này như thế nào cho hiệu quả. Hôm nay caferock sẽ giải đáp tất tần tật về chứng khoán phái sinh.

Đầu tư chứng khoán phái sinh là gì

Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở.

Chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi và/hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối với việc thanh toán và/hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai.Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh có thể là hàng hóa như nông sản, kim loại. Hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, v.v.

Các loại chứng khoán phái sinh trên thị trường Việt Nam

Chứng khoán phái sinh bao gồm 4 loại chính

  • Hợp đồng kỳ hạn: là một thỏa thuận giữa hai bên tham gia để mua và bán một loại tài sản ở một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước ngay ở thời điểm hiện tại.
  • Hợp đồng tương lai: là hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.
  • Hợp đồng quyền chọn: Người nắm giữ hợp đồng quyền chọn có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán một loại tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định trong tương lai theo mức giá được xác định trước. Người bán hợp đồng có nghĩa vụ thực hiện giao dịch khi người nắm giữ hợp đồng chọn thực hiện quyền. Hợp đồng quyền chọn bao gồm quyền chọn mua và quyền chọn bán.
  • Hợp đồng hoán đổi: Hợp đồng hoán đổi là một thỏa thuận giữa hai bên về việc hoán đổi các dòng tiền phát sinh từ các công cụ tài chính trong tương lai. Hợp đồng sẽ quy định rõ thời điểm hoán đổi dòng tiền và phương pháp tính toán cụ thể.
Bạn đã biết cách đầu tư chứng khoán phái sinh là gì
so sánh giữa đầu tư chứng khoán cơ sở và đầu tư chứng khoán phái sinh

Thanh toán chứng khoán phái sinh hàng ngày diễn ra như thế nào

Một điểm khác biệt nữa của thị trường chứng khoán phái sinh là cơ chế thanh toán hàng ngày. Nhà đầu tư khi giao dịch và nắm giữ các vị thế trong các hợp đồng chứng khoán phái sinh sẽ phải thực hiện thanh toán toàn bộ lãi lỗ phát sinh từ các vị thế đó mỗi ngày

– Nếu tài khoản chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư lỗ ròng: nhà đầu tư sẽ phải thanh toán đầy đủ toàn bộ số lỗ phát sinh chậm nhất đến 9h sáng ngày hôm sau.

– Nếu tài khoản chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư lãi ròng: nhà đầu tư sẽ nhận được đầy đủ số lãi phát sinh sau 11h sáng ngày hôm sau.

Bây giờ bạn đã biết đầu tư chứng khoán phái sinh là gì chưa. Vậy giờ bạn có thể bắt đầu với nó nếu bạn đang có ý định chơi chứng khoán. Hy vọng với bài viết này sẽ giúp bạn được nhiều hơn về kiến thức chứng khoán của mình.