Đôi nét về cổ phiếu thưởng là gì

Trong thời gian gần đây, chúng ta có nghe nói nhiều đến chính sách cổ phiếu thưởng. Vậy thì cổ phiếu thưởng là gì?

“Thưởng” thông thường được hiểu là khoản được thêm ngoài số cố định được nhận theo qui định. Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đều là các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu, vốn dĩ đã thuộc về các cổ đông.

Khi sử dụng các nguồn này để phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư hiện hữu theo tỷ lệ, thực chất phần sở hữu của nhà đầu tư trong vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần không thay đổi.

Vậy, khi nào cổ phiếu thực sự là “thưởng”? Ai cũng biết quỹ khen thưởng, phúc lợi tại doanh nghiệp là một khoản phải trả cho người lao động.

Quỹ này không thuộc vốn chủ sở hữu và do đó nếu doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu từ quỹ này, quy mô vốn chủ sở hữu sẽ tăng, người lao động thay vì nhận thưởng bằng tiền sẽ nhận bằng cổ phiếu, từ chỗ chưa phải là cổ đông sẽ trở thành cổ đông.

Trong thời gian gần đây, chúng ta có nghe nói nhiều đến chính sách cổ phiếu thưởng. Vậy thì cổ phiếu thưởng là gì?

Những trường hợp của cổ phiếu thưởng là gì

Như chúng ta cũng đã biết cổ phiếu thưởng là gì. Vậy thì có hai trường hợp thưởng cổ phiếu cần phải xem xét:

+ Trường hợp thứ nhất: thưởng cho người có đóng góp lớn

Thông thường, khi nói đến khái niệm thưởng có nghĩa là việc ưu đãi thường là về vật chất cho một số lượng ít người. Trong các công ty cổ phần, có thể hiểu thưởng cổ phiếu là việc công ty dùng một số cổ phiếu để thưởng cho những người quản lý, cán bộ công nhân viên hay những người có đóng góp lớn đối với hoạt động của công ty.

+ Trường hợp thứ hai: Thưởng cho tất cả các cổ đông

Đây là trường hợp nhiều công ty cổ phần ở Việt Nam trong thời gian gần đây hay áp dụng. Đó là việc tất cả các cổ đông của công ty được nhận thêm cổ phiếu mới theo một tỷ lệ nhất định.

Bản chất của cổ phiếu thưởng là gì

Ở trên đã làm rõ cổ phiểu thưởng là gì. Vậy thì dưới đây sẽ là bản chất của nó.

Chia cổ phiếu thưởng góp phần làm tăng vốn điều lệ, cải thiện năng lực tài chính và có cơ hội tiếp cận khoản vay lớn hơn để phát triển kinh doanh. Ngoài ra còn giúp hỗ trợ cổ đông không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên việc này cũng làm pha loãng cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng lên khiến giá trị mỗi cổ phiếu giảm đi. Nguồn thặng dư vốn, lợi nhuận giữ lại và chỉ số EPS cùng giảm đi theo tỉ lệ tương ứng

theo caferock.vn tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: