Giao dịch liên kết là gì và những điều cần biết

Giao dịch liên kết là gì? Đó là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê và cho thuê…

Những lưu ý dành cho doanh nghiệp có giao dịch liên kết là gì

Hầu như giao dịch liên kết chỉ diễn ra trong các doanh nghiệp, công ty. Do đó, để thực hiện đúng nguyên tắc, đảm bảo tính pháp lý các doanh nghiệp cần phải cẩn trọng. Vậy những lưu ý khi doanh nghiệp có giao dịch liên kết là gì?

+ Giao dịch liên kết không phù hợp bản chất giao dịch độc lập hoặc không góp phần tạo ra doanh thu, thu nhập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế không được trừ vào chi phí tính thuế trong kỳ.

+ Chi phí phát sinh trong giao dịch cung cấp dịch vụ giữa các bên liên kết không được trừ vào chi phí tính thuế trong kỳ.

Giao dịch liên kết là gì? Đó là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê và cho thuê…

Nguyên tắc trong thực hiện giao dịch liên kết là gì?

Bạn có biết nguyên tắc trong thực hiện giao dịch liên kết là gì không?

Nguyên tắc áp dụng:

+ Người nộp thuế có giao dịch liên kết phải thực hiện kê khai các giao dịch liên kết; loại trừ các yếu tố làm giảm nghĩa vụ thuế do quan hệ liên kết chi phối, tác động để xác định nghĩa vụ thuế đối với các giao dịch liên kết tương đương với các giao dịch độc lập có cùng điều kiện.

+  Cơ quan thuế thực hiện quản lý, kiểm tra, thanh tra đối với giá giao dịch liên kết của người nộp thuế theo nguyên tắc giao dịch độc lập và bản chất quyết định hình thức để không công nhận các giao dịch liên kết làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước và thực hiện điều chỉnh giá giao dịch liên kết để xác định đúng nghĩa vụ thuế quy định tại Nghị định này.

+  Giao dịch độc lập được thực hiện dựa trên nguyên tắc giao dịch giữa các bên độc lập, không có mối qua hệ, mối liên kết nào tại các Hiệp định thuế có hiệu lực thi hành tại đất nước Việt Nam

Trên đây là một số thông tin cơ bản liên qua đến giao dịch liên kết. Hy vọng những thông tin này có ích đối với bạn.