Hợp đồng xây dựng là gì? vai trò của hợp đồng xây dựng

Caferock thông tin chi tiết đến bạn đọc những chia sẻ xoay quanh về hợp đồng xây dựng, có thể các bạn đã từng nghe về hợp đồng xây dựng tuy nhiên cũng chưa biết cụ thể như thế nào, và vai trò ra sao thì bài viết này sẽ giúp các bạn những vấn đề này nhé.

Hợp đồng xây dựng là gì? vai trò của hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là gì?

Hợp đồng xây dựng là Hợp đồng giữa bên nhận thầu và bên giao thầu, theo đó bên nhận thầu có nghĩa vụ thực hiện và bàn giao cho bên giao thầu một phần hoặc toàn bộ công trình xây dựng theo đúng yêu cầu của bên giao thầu trong thời hạn nhất định, còn bên giao thầu có nghĩa vụ giao cho bên nhận thầu các số liệu, tài liệu, yêu cầu về khảo sát, thiết kế, mặt bằng xây dựng, vật liệu xây dựng và vốn đầu tư đúng tiến độ, đồng thời có nghĩa vụ nghiệm thu và thanh toán khi công trình hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ.

Phân loại hợp đồng xây dựng

– Theo tính chất, nội dung công việc hợp đồng xây dựng có các loại sau: Hợp đồng tư vấn xây dựng; Hợp đồng thi công xây dựng công trình; Hợp đồng cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng; Hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng, hợp đồng chìa khoá trao tay và các loại Hợp đồng dân sự khác.

– Theo hình thức giá hợp đồng áp dụng, hợp đồng xây dựng có các loại sau:  Hợp đồng trọn gói; Hợp đồng theo đơn giá cố định; Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; Hợp đồng theo thời gian; Hợp đồng theo chi phí cộng phí; Hợp đồng theo giá kết hợp; Hợp đồng xây dựng khác; Hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước chỉ áp dụng các loại hợp đồng quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 140 Luật Xây dựng năm 2014hoặc kết hợp các loại hợp đồng này

Vai trò của hợp đồng xây dựng

– Hợp đồng là sự thỏa thuận, là những quy định mang tính pháp lý, là sự ràng buộc

– Hợp đồng là sự thỏa thuận mang tính chất pháp lý, là căn cứ, là cơ sở để giải quyết

– Hợp đồng là “hòn đá tảng” cho các hoạt động đầu tư và phần lớn các hoạt động kinh

Hy vọng với những chia sẻ về hợp đồng xây dựng sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn những vai trò, tính chất của hợp đồng trong ngành xây dựng.