Hướng dẫn mua bán chứng khoán trong ngày đơn giản nhất

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách mua bán chứng khoáng trong ngày một cách đơn giản nhất. Cùng tìm hiểu hình thức mua bán chứng khoán hôm nay như thế nào nhé.

Quy định chung về giao dịch chứng khoán

1. Sở Giao dịch Chứng khoán

Hiện tất cả các chứng khoán được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán đó là Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

2. Chứng khoán niêm yết

Chứng khoán niêm yết bao gồm Cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ.

3. Mệnh giá chứng khoán

Mệnh giá Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết được quy định thống nhất là 10.000 đồng, trái phiếu là 100.000 đồng

4. Thời gian giao dịch

Các phiên giao dịch được thực hiện từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ ngày lễ, Tết, và các ngày nghỉ khác theo quy định của Luật Lao động, UBCKNN, Sở GDCK.

5. Mở tài khoản

  • Nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản tại các công ty chứng khoán khác nhau. Nhà đầu tư chỉ được mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán.
  • Khi mở tài khoản tại các công ty chứng khoán nhà đầu tư phải khai báo tất cả các tài khoản đang mở tại các công ty chứng khoán khác.
  • Khi mở tài khoản tại BVSC nhà đầu tư phải mang chứng minh thư gốc để cán bộ mở tài khoản đối chiếu.

6. Mua bán trong phiên

  • Nhà đầu tư được đặt lệnh mua và bán trong phiên giao dịch, tuy nhiên tuân thủ quy định sau: Nhà đầu tư không được phép đặt lệnh mua (bán) cùng một loại chứng khoán trong từng lần khớp lệnh trên cùng một tài khoản hoặc các tài khoản khác nhau mà nhà đầu tư đứng tên sở hữu. Cụ thể: + Không được đặt lệnh cùng mua và bán trong phiên 1 hoặc phiên 3 (HSX). + Trong phiên giao dịch liên tục (cả HNX và HSX) hoặc phiên 3 (HSX), nhà đầu tư chỉ được mua (bán) cùng một loại chứng khoán nếu lệnh bán (mua) của chứng khoán cùng loại trước đó đã được thực hiện toàn bộ hoặc đã bị hủy toàn bộ phần số dư lệnh đặt chưa khớp.
  • Nhà đầu tư không được sử dụng các tài khoản khác nhau của mình mở tại các công ty chứng khoán để mua, bán cùng loại chứng khoán trong ngày giao dịch (tránh tình trạng các tài khoản khác nhau khớp lệnh với nhau nhưng do một nhà đầu tư đứng tên sở hữu các tài khoản đó hoặc nhà đầu tư ủy quyền cho người khác giao dịch nên dẫn đến không thực sự chuyển quyền sở hữu.

7. Ủy quyền

  • Việc ủy quyền phải được lập dưới hình thức Hợp đồng ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định
  • Mỗi chủ tài khoản sẽ chỉ được ủy quyền cho một người duy nhất. Người được ủy quyền sẽ không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
  • Đối với giao dịch thỏa thuận: Người được ủy quyền không được thực hiện giao dịch đối với chính mình hoặc bên thứ ba mà mình được ủy quyền. Ví dụ: ông A ủy quyền cho ông B, ông C ủy quyền cho ông B thì Ông A không được thỏa thuận với ông B hoặc ông C.

Quy định chung về giao dịch tại sở GDCK TP.HCM

* Đợt 1
Từ 9h00 đến 9h15 Nhận lệnh phiên 1
9h15 Khớp lệnh phiên 1
* Đợt 2
Từ 9h15 đến 11h30 Khớp lệnh liên tục
Từ 13h đến 14h30 Khớp lệnh liên tục Khớp lệnh liên tục
* Đợt 3
Từ 14h30 đến 14h45 Nhận lệnh phiên 3
14h45 Khớp lệnh phiên 3

Giao dịch thỏa thuận: Từ 9h00 đến 15h00 (thời gian nghỉ giữa giờ từ 11h30 đến 13h00) cả cổ phiếu và trái phiếu (không cho phép giao dịch thỏa thuận cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong ngày giao dịch đầu tiên.

2. Phương thức khớp lệnh

Hiện nay Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh áp dụng 3 phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh định kỳ, giao dịch khớp lệnh liên tục và giao dịch thỏa thuận.

3. Giá tham chiếu

– Giá tham chiếu của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đang giao dịch là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

– Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới niêm yết, trong ngày giao dịch đầu tiên, tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) phải đưa ta mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên tối thiểu là +/- 20% so với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên. Giá đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ là giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp. Trường hợp trong 3 ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới niêm yết vẫn chưa có giá đóng cửa thì tổ chức niêm yết phải xác định lại giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.

4. Đơn vị yết giá

Mức giá Đơn vị bước giá
Dưới 50.000 đồng 100 đồng
Từ 50.000 đồng đến 99.500đồng 500 đồng
Từ 100.000 đồng 1.000 đồng 1.000 đồng
Không quy định đơn vị yết giá đối với giao dịch thỏa thuận.

5. Đơn vị giao dịch

– Đối với giao dịch lô chẵn, lệnh đặt tối thiểu là 10 cổ phiếu và tối đa là 19.990 cổ phiếu và là bội số của 10.

– Đối với lệnh giao dịch thỏa thuận, lệnh đặt phải có khối lượng từ 20.000 cổ phiếu trở lên. Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận.

>> Xem thêm: Mã chứng khoán của tập đoàn viettel