Lãi suất liên ngân hàng là gì và những điều chưa biết

Khái niệm lãi suất liên ngân hàng là gì cho đến thời điểm hiện tại vẫn có khá mơ hồ trong tiềm thức của nhiều người. Nếu không hiểu đúng có thể dẫn đến nhiều hệ quả xấu về sau.

Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng với nhau thông qua thị trường liên ngân hàng khi xảy ra tình trạng thiếu vốn. Lãi suất liên ngân hàng chỉ áp dụng cho vay các khoản vốn ngắn hạn.

Nguyên nhân của sự tồn tại lãi suất liên ngân hàng là gì?

Lãi suất liên hàng là gì, vì sao các ngân hàng vay lẫn nhau?

+ Các ngân hàng thương mại phải thường xuyên báo cáo kết quả kinh doanh trong ngày cho Ngân hàng Trung Ương biết, đặc biệt là tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Nếu ngân hàng nào thâm hụt tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì phải bù vào cho đủ.

+ Khi ngân hàng thiếu vốn, thiếu tỷ lệ dự trữ, ngân hàng đó cần phải đi vay để bù hoặc để giữ khách và tăng lợi nhuận. Số vốn thiếu hụt thường rất lớn, không thể huy động trong thời gian ngắn từ phía người dân nên hầu hết các ngân hàng sẽ nghĩ đến phương án đi vay từ những ngân hàng lớn khác. Lúc này lãi suất liên ngân hàng đã chính thức nảy sinh.

Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng với nhau thông qua thị trường liên ngân hàng khi xảy ra tình trạng thiếu vốn. Lãi suất liên ngân hàng chỉ áp dụng cho vay các khoản vốn ngắn hạn.

Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất và lãi suất liên ngân hàng là gì?

Lãi suất liên ngân hàng tăng hay giảm đều có nguyên nhân của nó. Vậy nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất và lãi suất liên ngân hàng là gì?

+ Mức cung cầu tiền tệ. Lãi suất là giá cả sử dụng vốn vì vậy bất kỳ sự thay đổi nào của cung và cầu hoặc cả cung và cầu tiền tệ không cùng một tỷ lệ đều sẽ là thay đổi mức lãi suất trên thị trường.

Tuy mức biến động của lãi suất ít nhiều phụ thuộc vào các quy định của chính phủ và ngân hàng trung ương, song đa số các nước có nền kinh tế thị trường đều dựa vào nguyên lý này để xác định lãi suất.

+ Lạm phát. Lạm phát tăng, không chỉ làm giảm độ lớn của cung mà còn kéo theo việc tăng thêm quy môvề cầu quỹ cho vay. Bởi với lãi xuất danh nghĩa cho trước, khi lạm phát dự tính tăng lên, chi phí thưc của việc vay tiền giảm xuống, kích thích người ta đi vay hơn là cho vay.

+ Do bội chi ngân sách. Bội chi ngân sách ở trung ương và địa phương trực tiếp làm cho cầu tiền tăng và làm tăng lãi suất. Sau nữa, bội chi ngân sách sẽ tác động đến tâm lý công chúng về gia tăng mức lạm phát và sẽ gây áp lực tăng lạm phát.

Thông thường, Chính phủ thường tài trợ cho thâm hụt ngân sách bằng cách phát hành trái phiếu. Lượng cung trái phiếu trên thị trường tăng lên làm cho giá trái phiếu có xu hướng giảm và lãi suất thị trường có xu hướng tăng…