Lãi suất ngân hàng MBBank mới nhất trong tháng 3

Vào tháng 3/2020, lãi suất ngân hàng MBBank cao nhất được áp dụng là 7,6%/năm. Mức lãi suất này ngân hàng quân đội áp dụng dành cho khách hàng cá nhân gửi số tiền ít nhất là 200 tỷ đồng và với kỳ hạn 24 tháng.

Lãi suất tại quầy tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần Quân đội trong tháng 3/2020 không có gì thay đổi so với khoảng tháng 2, mức lãi suất giao động từ 0,8% đến 7,6% cho tùy mỗi kỳ hạn. 

Khách hàng cá nhân gửi tiền với các kỳ hạn dưới 1 tháng như 1,2,3 tuần sẽ được hưởng mức lãi suất huy động là 0,8%/năm.

Với kỳ hạn gửi tiền trong 1 tháng, mức lãi suất ngân hàng MBBank áp dụng là 4,8%/năm. Với các kỳ hạn 2, 3, 4, 5 tháng đều được áp dụng mức lãi suất tiền gửi chung là 5%/năm. 

Ở kỳ hạn 6 tháng, 8 thánh, 9 tháng, mức lãi suất ngân hàng niêm yết là 6,4%/năm, lãi suất kỳ hạn 7 tháng là 6,1%/năm và ở kỳ hạn 10 tháng, 11 tháng mức lãi suất khách hàng cá nhân được áp dụng sẽ là 6,5%/năm.

Tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng và 36 tháng mức lãi suất được áp dụng tại ngân hàng quân đội khá cao là 7,4%/năm. Trong khi đó lãi suất cho kỳ hạn 13 tháng lại thấp hơn, chỉ 6,7%/năm. Kỳ hạn 18 tháng lãi suất 7,3%/năm.  Tại kỳ hạn 24 tháng lãi suất là 7,6%/năm.

Mức lãi suất 6,9% được áp dụng cho các kỳ hạn 48 tháng và 60 tháng.

Bảng lãi suất ngân hàng MBBank niêm yết dành cho khách hàng cá nhân

78504993_2650555878355818_4249939563243372544_n

Lãi suất ngân hàng MBBank áp dụng cho đối tượng khách hàng là doanh nghiệp thấp hơn với khách hàng cá nhân tại một số kỳ hạn.

Kỳ hạn Lãi trả sau (% năm) VNĐ
KKH 0.30%
01 tuần 0.80%
02 tuần 0.80%
03 tuần 0.80%
01 tháng 4.10%
02 tháng 5.00%
03 tháng 5.00%
04 tháng 5.00%
05 tháng 5.00%
06 tháng 6.40%
07 tháng 6.00%
08 tháng 6.40%
09 tháng 6.40%
10 tháng 6.50%
11 tháng 6.50%
12 tháng 6.80%
13 tháng 6.50%
18 tháng 7.20%
24 tháng 7.50%
36 tháng 7.30%
48 tháng 6.60%
60 tháng 6.60%

Mức lãi suất 0,8%/năm vẫn được áp dụng cho các kỳ hạn 1-3 tuần. Tiền gửi trong 1 tháng được hưởng lãi suất là 4,1%. Lãi suất huy động cho tiền gửi kỳ hạn 2-5 tháng tại ngân hàng MBBank là 5%/năm. 

Lãi suất tiền gửi cho các kỳ hạn 6 tháng, 8 tháng, 9 tháng ở mức 6,4%/năm, kỳ hạn 7 tháng được áp dụng mức lãi suất thấp hơn là 6%/năm. 

Kỳ hạn 12 tháng hưởng lãi suất 6,8 %, 18 tháng là 7,2%/năm, 24 tháng là 7,5%/năm và 36 tháng là 7,3%/năm. Tiền gửi với thời hạn dài 48 tháng và 60 tháng tại ngân hàng MBBank được áp dụng với lãi suất 6,6%/năm. 

Nguồn: vietnambiz.vn