Tại sao cần phải phân loại các nhóm sản phẩm khi đăng ký...

Phân loại các nhóm sản phẩm khi đăng ký nhãn hiệu là một bước quan trọng trong quá trình kê khai trong tờ khai...

Hướng dẫn về đăng ký quyền tác giả đối với logo sản phẩm

Một vấn đề phát sinh khi doanh nghiệp muốn sử dụng logo sản phẩm cần phải đăng ký quyền tác giả đối với logo...

Hướng dẫn mô tả nhãn hiệu khi đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Một trong những sai phạm về hình thức đơn có thể kể đến là sai phạm trong mô tả nhãn hiệu khi đăng ký....