Quản lý đô thị là gì? Chức năng của ngành quản lí đô thi

Mời các bạn tham khảo chia sẻ về thông tin đô thi hôm nay, để biết được công việc của những người làm quản lí đồ thị và mục tiêu của quản lí đô thị là dể làm gì nhé:

Quản lý đô thị là gì? Chức năng của ngành quản lí đô thi

Quản lý đô thị là gì? 

Ngành quản lý đô thị là ngành học nghiên cứu vềquản lý các vấn đề của đô thị như: quản lý về thịchính, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị,… hiểu một cách đơn giản thì quản lý đô thị là quản lý quá trình qui hoạch, kiến thiết và vận hành trong tiến trình xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội cũng như cơ sở hạ tầng kĩ thuật

 Chức năng của ngành quản lí đô thị

Chức năng của phòng Quản lý đô thị được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng – Bộ Nội vụ. Cụ thể là:

Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng trên địa bàn quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.

(Việc thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải của Phòng Quản lý đô thị do Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn).

Hy vọng bài viết này sẽ góp phần làm cho bạn có những trải nghiệm thú vị trên caferock.vn.