Thị trường chứng khoán thứ cấp là gì?

Nếu đã chơi chứng khoán chắc chắn các bạn đã nghe quan thị trường chứng khoán thứ cấp rồi đúng không. Hôm nay caferock sẽ giới thiệu mọi thông tin về thị trường chứng khoán thứ cấp cho các bạn rõ hơn qua bài viết dưới đây.

Thị trường chứng khoán thứ cấp là gì?

Thị trường thứ cấp là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường thị sơ cấp. Thị trường đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã phát hành. Đây là nơi trao đổi, mua bán các chứng khoán đã được phát hành. Nhà đầu tư mua đi bán lại chứng khoán nhằm vào một trong các mục đích: cất giữ tài sản tài chính, nhận một khoản thu nhập cố định hàng năm, hưởng chênh lệch giá.

Thị trường thứ cấp: tạo ra khả năng chuyển đổi chứng khoán thành tiền mặt dễ dàng, thuận tiện; Tiền thu được ở đây không thuộc về nhà phát hành mà thuộc về nhà đầu tư bán chứng khoán, nhượng lại quyền sở hữu chứng khoán cho nhà đầu tư khác.

Đặc điểm thị trường chứng khoán thứ cấp

  • Thị trường có tính chất cạnh tranh hoàn hảo.
  • Thị trường có tính liên tục.
  • Khối lượng và nhịp độ giao dịch lớn gấp nhiều lần so với thị trường chứng khoán sơ cấp.
  • Hoạt động chủ yếu của thị trường chứng khoán thứ cấp là các nhà đầu tư thực hiện chuyển giao quyền sở hữu chứng khoán và tiền cho nhau.

Cơ cấu thị trường chứng khoán thứ cấp

Dựa theo tiêu thức nhất định, có thể chia thị trường chứng khoán thứ cấp thành các thị trường khác nhau:

Theo tính chất tổ chức của thị trường:

  • Thị trường chứng khoán tập trung (thị trường chứng khoán có tổ chức): thực hiện mua bán các loại chứng khoán niêm yết được tổ chức một cách chặt chẽ. Việc giao dịch chủ yếu được thực hiện theo phương thức khớp lệnh tập trung.
  • Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC – over the counter market): là thị trường giao dịch các chứng khoán chưa niêm yết được các Công ty chứng khoán thực hiện qua mạng thông tin.

Theo loại hàng hóa giao dịch trên thị trường:

  • Thị trường cổ phiếu;
  • Thị trường trái phiếu;
  • Thị trường chứng khoán phái sinh.

Với thông tin bài viết về Thị trường chứng khoán thứ cấp là gì? Hy vọng sẽ giúp bạn hiểu nhiều hơn về các thị trường trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam. Chúc các bạn một ngày làm việc thành công!