Thông tin sàn chứng khoán vietcombank

Cập nhật thông tin chứng khoán hôm nay mới nhất. Mời quý vị độc giả xem thông tin chứng khoán chi tiết qua bài viết bên dưới.

Sàn chứng khoán vietcombank hôm nay

Theo thông tin mới nhất từ vietcombank. Caferock tổng hợp những thông tin quan trọng về chứng khoán hôm nay tại đây:

Thông tin sàn chứng khoán vietcombank

Kết quả kinh doanh Quý 2/201801/04-30/06CKT/ĐL Quý 3/201801/07-30/09CKT/ĐL Quý 4/201801/10-31/12CKT/ĐL Quý 1/201901/01-31/03CKT/ĐL
DT từ KD chứng khoán 127,374 121,759 127,719 115,004
Lợi nhuận gộp 77,452 77,056 83,249 86,206
LNT từ KD chứng khoán 35,831 33,586 44,631 48,025
LNST thu nhập DN 29,253 27,237 35,991 39,177
LNST của CĐ cty mẹ 29,253 27,237 35,991 39,177

 

Cân đối kế toán Quý 2/201801/04-30/06CKT/ĐL Quý 3/201801/07-30/09CKT/ĐL Quý 4/201801/10-31/12CKT/ĐL Quý 1/201901/01-31/03CKT/ĐL
Tài sản ngắn hạn 3,258,420 3,209,765 2,862,934 2,873,861
Các khoản cho vay 1,108,308 905,224 794,390 867,960
Tổng tài sản 3,300,402 3,250,559 2,906,453 2,917,915
Nợ phải trả 1,916,654 1,861,305 1,483,474 1,458,280
Nợ ngắn hạn 1,618,014 1,859,519 1,478,692 1,451,206
Vốn chủ sở hữu 1,383,749 1,389,254 1,422,979 1,459,634

 

Chỉ số tài chính Quý 2/201801/04-30/06CKT/ĐL Quý 3/201801/07-30/09CKT/ĐL Quý 4/201801/10-31/12CKT/ĐL Quý 1/201901/01-31/03CKT/ĐL
EPS của 4 quý gần nhất 1,620.00 1,827.00 1,745.00 1,317.00
BVPS cơ bản 13,837.00 13,893.00 14,230.00 14,596.00
ROS 22.97 22.37 28.18 34.07
ROEA 12.36 13.53 12.57 9.31
ROAA 4.63 5.04 4.93 4.26

 

Trên đây là những thông tin về sàn chứng khoán vietcombank hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các bạn vào những bản tin tiếp theo.