Thực trạng chất lượng hàng hóa sức lao động ở Việt Nam là gì

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ dân số cao. Nhất là dân số nằm trong độ tuổi lao động. Chính vì vây thị trường hàng hóa sức lao động ở Việt Nam đang rất phát triền, tuy nhiên lại gặp rất nhiều vấn đề giữa cung và cầu sức lao động. Trong khi đó, năng suất lao động lại thấp. Để hiểu hơn về thực trạng chất lượng hàng hóa sức lao động ở Việt Nam là gì, hãy cùng chúng tôi phân tích một số vấn đề dưới đây.

Thực trạng chất lượng hàng hóa sức lao động ở Việt Nam là gì

Những vấn đề trong chất lượng hàng hóa sức lao động ở Việt Nam là gì?    

Để trả lời những vấn đề về chất lượng hàng hóa sức lao động ở Việt Nam là gì? Chúng tôi đã tổng hợp lại theo các nhóm như sau:

  • Số lượng lao động:

+ Số người trong độ tuổi lao động, trên 50 triệu người

+ Mức tăng trung bình hằng năm so với tốc độ dân số là 2.3%

+ Mỗi năm có trên 1.4 triệu người bước vào độ đuổi lao động

+ Nhiều lao động thiếu việc làm, thất nghiệp…

  • Chất lượng lao động:

+ Số người mắc bệnh về nghề nghiệp chiếm trên 54% tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ

+ Lao động không đủ tiêu chuẩn về dinh dưỡng chiếm gần 30%, không đạt chuẩn về cân nặng chiếm gần 50%

+ Lực lượng lao động nữ trong tình trạng thiếu máu lên tới 40%

  • Chất lượng đào tạo:

+ Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ở nước ta còn rất thấp, tỷ lệ lao động tay chân còn cao.

+ Chất lượng đào tạo chưa đạt chuẩn

+ Sự chênh lệch rất lớn giữa lao động đã qua đào tạo ở thành phố và nông thôn.

  • Ý thức kỷ luật

+ Ý thức kỷ luật trong lao động còn thấp.

+ Người lao động chưa được trang bị kiến thức và kỹ năng làm việc nhóm

+ Các kỹ năng trong quá trình lao động còn kém.

  • Giá cả sức lao động

Cải cách trong chính sách tiền lương năm 1993 đã đem lại những thay đổi tích cực, khiến cho giá cả của sức lao động tăng lên.

Áp dụng nhiều chính sách cải cách tiền lương là nền tảng để xác định các mức giá cả sức lao động. Người lao động được trả lương đúng với năng lực làm việc, được hưởng đầy đủ các chế độ từ phía doanh nghiệp.

Giải pháp cho chất lượng hàng hóa sức lao động ở Việt Nam là gì?

+ Tổ chức các hội chợ lao động, tạo điều kiện việc làm cho người lao động

+ Tổ chức các lớp dạy nghề, nâng cao trình độ khoa học, kỹ thuật.

+ Nâng cao chất lượng sức khỏe và chính sách lương thưởng

+ Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động để người lao động được tiếp xúc với công nghệ hiện đại

+ Thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở thành phố, đổi mới sản xuất ở nông thôn.

+ Hoàn thiện hệ thống giá trị con người trong thời đại mới, xây dựng chiến lược phát triển nguồn lực.

Qua bài viết, chúng tôi mong rằng bạn đọc sẽ hiểu hơn những giá trị hàng hóa sức lao động ở Việt Nam là gì để có thể sử dụng một cách hiệu quả và mang lại giá trị cao hơn.