Thuế chuyển quyền sử dụng đất là gì?

Mời các bạn cập nhật kiến thức cơ bản về những chia sẻ bề thuế chuyển quyền sử dụng đất, các chức năng vai trò của thuế phí chuyển quyền sử dụng đất sẽ được chi tiết tỏng bài viết này.

Thuế chuyển quyền sử dụng đất là gì?

Thuế chuyển quyền sử dụng đất là gì?

Thuế chuyển quyền sử dụng đất là thuế đánh trên việc chuyển đổi, chuyển nhượng cho người khác quyền sử dụng đất của mình theo quy định của pháp luật. Thuế chuyển quyền sử dụng đất là một loại thuế trực thu nhằm huy động vào ngân sách Nhà nước một phần thu nhập của người sử dụng đất khi chuyển quyền sử dụng đất.

Chức năng, vai trò của thuế chuyển quyền sử dụng đất.

– Tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước:

– Ðảm bảo công bằng xã hội: Người nào có quyền sử dụng đất ở các đô thị lớn, ven đô thị phải chịu thuế cao hơn những người có quyền sử dụng đất ở vùng nông thôn, xa xôi hẻo lánh…

Cách tính thuế chuyển quyền sử dụng đất

  1. Thuế chuyển quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà trường hợp chuyển nhượng nhà đất do mua bán

– Thuế suất thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà là 25% trên thu nhập tính thuế;

– Trường hợp không xác định được giá vốn và thu nhập tính thuế thì mức thuế phải nộp là: 2% trên giá trị chuyển nhượng trong đó

+ Giá chuyển nhượng trên hợp đồng chuyển nhượng bất động sản cao hơn giá chuyển nhượng tính theo khung giá đất tại địa phương thì lấy theo Giá chuyển nhượng trên hợp đồng.

+ Giá chuyển nhượng trên hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá chuyển nhượng tính theo khung giá đất tại địa phương thì lấy theo Giá chuyển nhượng tính theo khung giá đất tại địa phương.

  1. Thuế chuyển quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà trường hợp chuyển nhượng nhà đất do tặng cho

Tiền thuế nộp bằng : Tổng giá trị Bất Động Sản (trên 10 triệu) x 10%

Theo nguyên tắc này thì để đóng mức thuế thấp nhất bạn nên lựa chọn ghi nhận giá trị chuyển nhượng trên hợp đồng mua bán công chứng ở mức tương đương với khung giá nhà đất tại địa bàn.

Bản tin “bất động sản” hôm nay tới đây là hết những tin tức chia sẻ mới nhất sẽ được cập nhật nhanh chóng và liên tục trên caferock.vn.