Thuộc tính của hàng hóa đặc biệt là gì?

Hàng hóa đặc biệt là gì và có gì khác với hàng hóa thông thường? Hàng hóa đặc biệt chính là sức lao động của con người và cũng như mọi hàng hóa khác, hàng hóa đặc biệt tồn tại 2 thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng

Xem Ngay >>> Tin tức 24 giờ (TIN MỚI NHẤT)

Tại sao nói hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt?

Giá trị hàng hóa đặc biệt – sức lao động: được quy định bởi số lượng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra sức lao động. Nhưng, sức lao động chỉ tồn tại trong cơ thể sống của con người. Để sản xuất và tái sản xuất ra năng lực đó, người công nhân phải tiêu dùng một số lượng tư liệu sinh hoạt nhất định.

Khác với hàng hóa thông thường, hàng hóa đặc biệt là sức lao động bao hàm yếu tố tinh thần và lịch sử. Thể hiện ở chỗ: nhu cầu vật chất của công nhân và nhu cầu về tinh thần (vui chơi, giải trí…)

Giá trị sử dụng hàng hóa đặc biệt – sức lao động: Giá trị hàng hóa đặc biệt – sức lao động cũng giống như các hàng hóa khác, chỉ thể hiện ra trong quá trình tiêu dùng sức lao động, tức là quá trình người công nhân tiến hành lao động sản xuất.Thuộc tính của hàng hóa đặc biệt là gì?

Bộ phận hợp thành hàng hóa đặc biệt

Những bộ phận hợp thành hàng hóa đặc biệt là gì? Hàng hóa đặc biệt hay còn gọi là hàng hóa sức lao động được hợp thành bởi 3 bộ phận:

+ Giá trị những tư liệu sinh hoạt cần thiết để duy trì sức lao động của bản thân người công nhân,

+ Phí tổn học việc của công nhân

+ Giá trị những tư liệu sinh hoạt cần thiết cho gia đình người công nhân.

Như vậy, giá trị sức lao động bằng giá trị những tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết để tái sản xuất sức lao động cho người công nhân và nuôi sống gia đình của họ.

Tính chất của hàng hóa đặc biệt là gì?

Sự khác biệt của giá trị sử dụng hàng hóa đặc biệt – hàng hóa sức lao động so với hàng hóa khác là khi tiêu dùng hàng hóa sức lao động, nó tạo ta giá trị mới hơn giá trị của bản thân sức lao động. Được gọi là giá trị thặng dư.

Hàng hóa sức lao động có thuộc tính là nguồn gốc sinh ra giá trị. Đây là đặc điểm cơ bản nhất khi được hỏi tới tính chất của hàng hóa đặc biệt là gì trong giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động so với các loại hàng hóa khác.

Con người là chủ thể của hàng hóa sức lao động, vì vậy việc cung ứng sức lao động phụ thuộc vào những đặc điểm về tâm lý, kinh tế, xã hội của người lao động. Đối với hầu hết thị trường khác, cầu phụ thuộc vào con người và những đặc điểm của họ. Đối với thị trường lao động thì khác, con người có ảnh hưởng quyết định tới cung.

Xem Thông Tin >>> giá gas hôm nay (Bảng giá MỚI NHẤT)

Hi vọng bài viết này đã giúp bạn trả lời câu hỏi “hàng hóa đặc biệt là gì?” và bản chất của hàng hóa đặc biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!