Tìm hiểu bảng giá chứng khoán everest (EVS)

Hiện nay trên sàn giao dịch của công ty chứng khoán Everest (EVS) tổng mức gia giao dịch trong khoảng 300 tỷ đồng trái phiếu. Mức trái phiếu giao dịch trong khoản thời gian là 12 tháng với lãi suất hàng năm 10% có tài sản cố định đảm bảo. Mức cổ phiếu tại sàn Everest phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng trái phiếu.

Trai phiếu là loại thường có thời gian là 12 tháng với lãi suất 10% năm có tài sản cố định đảm bảo sẽ được phát hành trong quý II hoặc quý III/2019 với mục đích là bổ sung nguồn vốn và danh thu cho công ty đối với các đôi tác trong môi giới nâng cao năng lực tài chính.

Quý I/2019, EVS đạt 42,5 tỷ đồng doanh thu, 5,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm gần 27% và 83% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của EVS, lợi nhuận suy giảm mạnh chủ yếu do thị trường chứng khoán diễn biến không thuận lợi, Công ty đang trong giai đoạn mở rộng quy mô, phát triển thêm các chi nhánh, nên chi phí hoạt động, quản lý doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước.

Đối với mức lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt mức doanh thu là 40,5 tỷ đồng mức độ hoàn thành là 85% so với kế hoạch của cả năm là 47 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2018 với mức tài sản của công ty lên đến 46% và đạt mức doanh thu 990 tỷ đồng.

Chi nhánh có tên gọi là Công ty cổ phần Chứng khoán EVEREST – Chi nhánh Bà Triệu. Địa chỉ tại tầng 1, Tòa nhà Minexport, 28 C,D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Bảng giá chứng khoán Everest ngày hôm nay

Tìm hiểu bảng giá chứng khoán everest