Tổng quan về bảng giá chứng khoán tổng hợp

Bảng giá chứng khoán tổng hợp là gì? Nếu bạn đang quan tâm đến thị trường chứng khoáng thì đây là thông tin khá quan trọng bạn cần phải biết.

Tổng quan về bảng giá chứng khoán tổng hợp

Bảng giá chứng khoán tổng hợp là gì? Nói một cách đơn giản nhất đây như là một bảng số liệu. Trên bảng này sẽ tổng hợp lại những sàn giao dịch, các nhà đầu tư thị trường chứng khoản. Điều này sẽ giúp người chơi dễ dàng quan sát được số liệu và tình hình chứng khoán cụ thể trên sàn giao dịch mà mình đã đầu tư.

Một số hình ảnh về bảng giá chứng khoán tổng hợp

Tổng quan về bảng giá chứng khoán tổng hợp

Tổng quan về bảng giá chứng khoán tổng hợp

Tổng quan về bảng giá chứng khoán tổng hợp

Tổng quan về bảng giá chứng khoán tổng hợp

Tổng quan về bảng giá chứng khoán tổng hợp

Tổng quan về bảng giá chứng khoán tổng hợp

Thông tin một bảng giá chứng khoán tổng hợp

Bên trên là các bảng giá chứng khoán của các sàn giao dịch khác nhau. Nhưng nhìn chung một bảng chứng khoản đều bao gồm các thông tin quan trọng dưới đây:

Cột mã chứng khoán: Thể hiện tên viết tắt của các chứng khoán được đăng ký và niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán (viết tắt là TTGDCK). Khi rê chuột vào mỗi mã hiệu tên công ty sẽ hiện ra.

Cột giá trần: Thể hiện mức giá cao nhất để nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch (mua/bán) chứng khoán, màu hồng tím.

Cột giá sàn: Thể hiện mức giá thấp nhất để nhà đầu tư quyết định đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán, màu xanh da trời.

Cột giá tham chiếu: Là mức giá đóng cửa của phiên giao dịch hôm trước, thể hiện màu vàng. Dựa vào các công thức trên có thể thấy giá tham chiếu chính là cơ sở để tính giá trần và giá sàn của hiện tại.

Cột giá khớp lệnh: Cho biết mức giá ứng với khối lượng chứng khoán được giao dịch nhiều nhất.

Cột khối lượng khớp: Thể hiện khối lượng chứng khoán được thực hiện tại mức giá khớp lệnh.

Cột thay đổi: Mang ý nghĩa thể hiện sự chênh lệch giữa mức giá hiện tại và giá tham chiếu.

Cột mua: thường có 6 cột biểu hiện cho 3 mức giá đặt mua cao nhất và khối lượng đặt mua tại mức giá tương ứng.

Cột bán: bao gồm 6 cột thể hiện 3 mức giá đặt bán thấp nhất và khối lượng chứng khoán đặt bán tại mức giá đó.

Đây là bài viết giới thiệu về mọi thông tin bảng giá chứng khoán tổng hợp. Chúc các bạn càng ngày càng hiểu rõ hơn về chứng khoán và thành công trên lĩnh vực mình đã chọn.

Xem thêm: Dữ liệu chứng khoán là gì? Cách xem dữ liệu chứng khoán hàng ngày >> tại đây