Tổng vốn đầu tư là gì? Chuyển giao vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn

Dưới đây sẽ là những tư liệu dành cho những bạn trẻ đang muốn bước vào lĩnh vực đầu tư, việc nắm chắc những khái niệm những qui định và việc hết sức cần thiết.

Tổng vốn đầu tư là gì? Chuyển giao vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn

Tổng vốn đầu tư là gì? 

Vốn đầu tư là tài sản tích lũy hoặc huy động được của nhà đầu tư nhằm phục vụ cho mục đích phát triển và đầu tư sinh lời. Hiểu một cách đơn giản là toàn bộ các chi phí bỏ ra để thực hiện mục đích đầu tư. Từ góc nhìn kinh tế vĩ mô, vốn đầu tư trên thị trường bao gồm ba nội dung chính là: vốn đầu tư làm tăng tài sản cố định, vốn đầu tư tài sản lưu động và vốn đầu tư vào nhà ở.

Chỉ tiêu “vốn đầu tư” với cách hiểu như trên là rất cần thiết cho việc tính toán các chỉ tiêu đầu tư (tích lũy tài sản, vốn hiện có,…) và dùng trong phân tích hiệu quả đầu tư. Đồng thời khái niệm vốn đầu tư là gì cũng đảm bảo phạm vi chỉ tiêu trong so sánh quốc tế và dùng trong các phân tích khác có liên quan đến vốn đầu tư.

Chuyển giao vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn trong nước

(ĐTCK) Việc chuyển giao vốn nhà nước tại các doanh nghiệp (DN) đã cổ phần hóa về SCIC theo quy định đang ngày càng chậm trễ. Trao đổi với Đầu tư Chứng khoán, ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, đây là một tiền lệ xấu ảnh hưởng đến việc tái cơ cấu lại nền kinh tế nói chung, cũng như mục tiêu và chất lượng tái cơ cấu DN nhà nước nói riêng. Do đó, rất cần xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm để đảm bảo thực hiện mục tiêu kế hoạch của Chính phủ.

Mục tiêu chuyển giao DN về SCIC là thống nhất một đầu mối quản lý, thực hiện yêu cầu tách chức năng chủ sở hữu ra khỏi chức năng quản lý nhà nước của các bộ, UBND; nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước thông qua một tổ chức đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước chuyên trách, chuyên nghiệp; góp phần cải thiện quản trị DN nhà nước và năng lực cạnh tranh.

Vì thế, việc chậm chuyển giao DN về SCIC sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ cấu lại nền kinh tế nói chung, mục tiêu và chất lượng tái cơ cấu DN nhà nước nói riêng, cũng như đến kết quả và hiệu quả quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất – kinh doanh tại DN.

Hy vọng qua những chia sẻ này các bạn có thể có thêm kiến thức về đầu tư doanh nghiệp, chúc các bạn thành công.